نمایش ویدئوهای دوره آموزشی
معرفی دوره برنا توسط خانم زهرا جهانگیرزاده - روانشناس مثبت گرا و تسهیلگر
معرفی دوره برنا توسط خانم سمیه امین - تسهیلگر مهارتهای ارتباطی و والدگری
دوره مهندسی من ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )

دوره مهندسی من ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )

تدریس کتاب - مهندسی من - توسط استاد حمیدرضا رازقندی - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم – کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام دردوره
برنا نگاهی نو به دنیای نوجوانی

برنا نگاهی نو به دنیای نوجوانی

مرکز آموزش مجازی نوکاو با همکاری مرکز مشاوره نور زندگی برگزار می کند
ثبت نام در دوره " برنا "
سرکارخانم دکتر خلخالی

سرکارخانم دکتر خلخالی

در این دوره ها مجموعه سخنرانی سرکارخانم دکتر خلخالی ارائه داده می شود.
ورود / ثبت نام
دوره مهندسی من ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای)

دوره مهندسی من ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای)

تدریس کتاب - مهندسی من - توسط استاد حمیدرضا رازقندی - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم – کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام دردوره
پادکستهای دوره برنا

پادکستهای دوره برنا

نمایش پادکست های دوره برنا
ورود به پادکست ها
روانشناس بالینی و مشاور خانواده

روانشناس بالینی و مشاور خانواده

تالار مشاوره با زهرا نوری (روانشناس بالینی و مشاور خانواده)
ورود / ثبت نام
دوره تاریخ سواد رسانه              ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )
دوره تاریخ سواد رسانه ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )

تدریس کتاب - مهندس تازه به دوران ما رسیده - توسط استاد زهرا پارسا - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم– کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام دردوره
حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حسنی

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حسنی

در این دوره ها مجموعه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حسنی ارائه داده می شود.
ورود / ثبت نام
سرکارخانم طالب نژاد

سرکارخانم طالب نژاد

در این دوره ها مجموعه سخنرانی سرکارخانم طالب نژاد ارائه داده می شود.
ورود / ثبت نام
دوره تاریخ سواد رسانه ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای )

دوره تاریخ سواد رسانه ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای )

تدریس کتاب - مهندس تازه به دوران ما رسیده - توسط استاد زهرا پارسا - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم– کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام دردوره
دکتر حبشی

دکتر حبشی

در این دوره ها مجموعه سخنرانی دکتر حبشی ارائه داده می شود.
ورود / ثبت نام
حجت الاسلام سید مهدی واعظ موسوی

حجت الاسلام سید مهدی واعظ موسوی

در این دوره ها مجموعه سخنرانی حجت الاسلام سید مهدی واعظ موسوی ارائه داده می شود.
ورود / ثبت نام
دوره مهارت جرأت مندی ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای )

دوره مهارت جرأت مندی ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای )

تدریس کتاب - ترس زشت  و زیبا  - توسط استاد حمید کوهستانیان  - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم– کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام دردوره
دکتر کردی

دکتر کردی

در این دوره ها مجموعه سخنرانی دکتر کردی ارائه داده می شود.
ورود / ثبت نام
دوره تاریخ تحلیلی اسلام ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )

دوره تاریخ تحلیلی اسلام ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )

تدریس کتاب - پس از غروب - توسط استاد حامد نصرالهی - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم – کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام در دوره
دوره مهارت جرأت مندی ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )

دوره مهارت جرأت مندی ( بدون ارائه مدرک فنی حرفه ای )

تدریس کتاب - ترس زشت  و زیبا  - توسط استاد حمید کوهستانیان  - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم– کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام دردوره
دکتر حورایی

دکتر حورایی

در این دوره ها مجموعه سخنرانی دکتر حورایی ارائه داده می شود.
ورود / ثبت نام
دوره تاریخ تحلیلی اسلام ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای )

دوره تاریخ تحلیلی اسلام ( با ارائه مدرک فنی حرفه ای )

تدریس کتاب - پس از غروب - توسط استاد حامد نصرالهی - بصورت آنلاین در محیط اسکای روم – کد تخفیف 20 درصد – nokav20

ثبت نام در دوره